Vụ Kavanaugh “ván đã đóng thuyền”: Dân Chủ giãy đến đâu?