Châu Âu: Kỷ lục nóng trong lịch sử! Tin mới về Shinzo Abe!