Ứng cử viên Việt có thể bị thảm bại vì “nội chiến”!