Người lính già nghĩ gì về các tướng tá Mỹ gốc Việt?