Nguyễn P. Hằng: Sụp đổ toàn diện, Đồng bằng sông Cữu Long sẽ bị xoá sổ!