Phụ nữ gốc Á đầu tiên làm tổng thống Mỹ 85 phút – VN mở đường bay và đưa xe hơi vào Mý