Rút kinh nghiệm gì sau trên 40 năm xây dựng cộng đồng?