Bàn về vụ án Lệ Chi Viên, Nguyễn Trãi, và… Trần Đại Quang