Nhân ngày rằm tháng bảy nhận thông điệp từ “Văn tế thập loại chúng sinh”