Buổi họp đại nhạc hội xuân “Nhớ người thương binh VNCH”