Chris Lê phản biện với Ban Đại Diện Cộng Đồng NVQG Bắc Cali