Điều gì đã khiến tp San Jose đối xử bất công với cty gốc Việt?

photo courtesy:Youtube.com