Gs Lydia Ortega: Ứng cử viên phù hợp cho chức phó thống đốc California