Nghị Viên Nguyễn Tâm ‘nếm mùi thực tế’ thế nào sau 1 năm nhậm chức?