“Người bạn của cộng đồng VN”, ông Jose Esteves tái tranh cử Thị Trưởng Milpitas