BÍ MẬT PHƠI BÀY: PUTIN HỔ TRỢ TRUMP VỚI MỤC ĐÍCH ĐÁNH GỤC NƯỚC MỸ KHÔNG CẦN DÙNG ĐẾN BOM HẠT NHÂN”