Cơn ác mộng đang đến với Trung cộng trên nhiều mặt trận!