Định mệnh của Mỹ và Trung Cộng: Sẽ rơi vào “Bẩy sập Thucydides”?