Duterte vs Tập Cận Bình về biển Đông: Vở kịch chính trị!