Hà Nội trấn an dư luận, nhưng tạo thêm nghi vấn về bệnh của Nguyễn Phú Trọng