Lãnh cáo buộc đe doạ khủng bố sau tuyên bố nhiễm COVID 19, tính lây người khác