Mỹ – Trung Cộng đối đầu quyết liệt trong nhiều lãnh vực!

Tập Cận Bình giơ tay đầu hàng D. Trump tại G20!