NẾU TRUMP ĐỔI CHÁT VỚI TC, RÚT KHỎI BIỂN ĐÔNG, THÌ SAO?