Nguyễn Phương Hằng mở mặt trận mới. Bão lớn tấn công vào San Jose