Nhân ngày 30/4/2021, hồi tưởng lại ác mộng trần gian: vượt biển!