Phó Thị Trưởng San Jose Magdalena Carrasco bước vào cuộc đua mới!