TÀU HẢI DƯƠNG 8 VÀO ĐẾN NGOÀI KHƠI THÁP CHÀM – PHAN RANG