Thị trường địa ốc Mỹ bốc cháy, nhưng FED lại “đổ thêm dầu vào lửa”!