Toà Bạch Ốc chuẩn bị đưa Lục quân hỗ trợ, dựng bệnh viện dã chiến