Trump sẽ vượt qua bão chính trị Ukraine như thế nào?