Tướng Flynn: Trump thắng bầu cử TT, quân đội hãy lật đổ như Miến Điện