Ukraine đã tiêu diệt gần 1 tiểu đoàn Nga như thế nào?