Xây dựng tượng đài tưởng niệm Thuỷ Quân Lục Chiến tái chiếm cổ thành Quảng Trị