Nên cho con cái học tại trường công hay trường bán công ở California?