Đàm phán thương mại Mỹ – Trung: Kết thúc vòng 2 bằng những lời hứa mơ hồ!