Nền kinh tế thế giới bị biến động thế nào sau khi Anh rút khỏi EU