Phải chăng vì lãi suất còn thấp và thời tiết đang ấm lên nên giá nhà ở San Jose sẽ còn lên nữa???