Tình hình thế giới đang bất ổn, FED chưa dám tăng lãi suất???