Liên Lạc

Quý vị có thể liên lạc văn phòng chính của Hệ Thống Truyền Thông Cali Today qua các số sau đây:
• Điện thoại: (408) 297-8271
• Điện thư: (408) 297-3654
• Email: nam@baocalitoday.com hay sale@baocalitoday.com (về thương mại, quản trị)
• Email: office@baocalitoday.com hay nhatbaocalitoday@yahoo.com (văn phòng)
• Email: editors@baocalitoday.com (bài vở)

Hoặc tại địa chỉ:

1460 Tully Road # 601, San Jose, CA 95122, USA,


để liên lạc:

• Nhật báo Cali Today
• Webcast www.truyenhinhcalitoday.com
• Radio Pho Dem: 1500AM miền Bắc California

Broadcast every night from 1pm to 5pm, and 9pm to 11PM: from Monday to Friday. 

                                          6-8PM:  Saturday.

                                         12-2PM: Sunday

• Radio Seattle Ngày Nay, 1500AM from 1-4pm every day from Monday to Friday

 

• Cali Today Online at www.baocalitoday.com

• Dan Viet Houston Online at www.danviethouston.com

• Dan Viet Bolsa Online at www.danvietbolsa.com

• Dan Viet Seattle Online at www.danvietseattle.com

Ban điều hành Hệ Thống Truyền Thông Cali Today:

Giám đốc: Nguyễn Xuân Nam

Online Manager: Hương Giang

• Office Manager: Nguyệt Lê

• Marketing Manager: Nam Nguyễn

• Web Master: Nam Hoàng

Hệ Thống Truyền Thông Cali Today có sự cộng tác bài vở của nhiều cây bút sau đây: Hương Giang, Nam Lộc, Linh Vũ, Nguyễn Dương, Nguyễn Hồng Dũng, Ls Nguyễn Hoàng Duyên, Gs Nguyễn Châu, Trần Vũ, Thiền Lâm (VN), Thiên Hà (VN), Nguyễn Ngọc Mùi, Lê Lộc, Lê Ngọc Châu, Người Quan Sát (VN), Giao Chỉ, Huệ Vũ, Đỗ Minh Hưng, Thư Sinh,…

Bạn đọc góp ý kiến xin gửi về
Địa chỉ e-mail:
• Email: sale@baocalitoday.com (về thương mại, quản trị)
• Email: office@baocalitoday.com hay nhatbaocalitoday@yahoo.com (văn phòng)
• Email: editors@baocalitoday.com (bài vở)

• hoặc fax số 408-297-3654

• hoặc gửi về địa chỉ:

CALI TODAY
1460 Tully Road # 601, San Jose, CA 95122, USA

• Xin ghi đầy đủ họ, tên người viết, địa chỉ, và điện thoại nhà.
Chúng tôi xin được phép biên tập lại để được rõ ràng và vừa khoảng dành cho trang Bạn Đọc Viết.

DISCLAIMER: Nhật báo Cali Today qua website www.baocalitoday.com cũng như www.truyenhinhcalitoday.com kể từ ngày 29 tháng 3, 2012, đã hợp tác với công ty Google trong lãnh vực quảng cáo trên các trang mạng nói trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh quảng cáo của công ty Google, nhất là những external links dẫn đến những trang mạng, những websites khác, không thuộc hệ thống truyền thông Cali Today.

Khách hàng có thắc mắc về nội dung, hình ảnh, phẩm chất của sản phẩm, dịch vụ, sự phục vụ của các công ty quảng cáo, xin liên lạc thẳng với các công ty cung cấp sản phẩm hay dịch vụ nói trên.