Đàm phán thương mại Mỹ – Trung sụp đổ, chiến tranh kinh tế bùng nổ!