Người Việt ở Mỹ phản đối lời “buộc tội” vô căn cứ của Thống đốc California