Nửa thế kỷ sau Nixon, Trump ra lệnh các công ty Mỹ rút khỏi Trung Cộng!