Sinh nhật 70 của NATO: Xung đột và bất đồng trầm trọng!