Buổi ra mắt sách: “Việt Nam Nước Tôi” – Phạm Trần Anh