Ca Sĩ Hồ Lệ Thu lên tiếng về vụ “gian lận tiền từ thiện”