Có một lớp trẻ như thế, sẳn sàng nối tiếp thế hệ ông cha!