Cộng hoà công bố gói cứu trợ $1 nghìn tỉ, đối mặt đàm phán với Dân chủ