Coronavirus: Làn sóng kỳ thị người Tàu bùng nổ trên khắp thế giới