Cuộc tranh luận giữa Clinton và Trump là “một đêm kinh hoàng cho Trump”?