Cựu sinh viên Viện ĐH Đà Lạt mở tiêc countdown gây quỹ từ thiện